» Regulamin

Regulamin

Zasady które obowiązują na stronie:

I.Postanowienia ogólne
1.Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca serwis Nowe-Mp3.pl będąca jednocześnie moderatorem
2.Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
II.Zasady korzystania z serwisu Nowe-Mp3.pl
1.Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Nowe-Mp3.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie Nowe-Mp3.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administracji. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2.Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3.Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
-pisać artykuły,
-głosować na umieszczone artykuły,
-pisać komentarze do zamieszczonych artykułów,
4.Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
5.Każdy użytkownik w ramach serwisu Nowe-Mp3.pl ma prawo:
-zamieszczać w serwisie określone pliki, opinie, komentarze, zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu Nowe-Mp3.pl,
-przeglądać serwis, w tym określone pliki, opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników.
6.Warunkiem korzystania z serwisu Nowe-Mp3.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu.
7.Korzystanie przez użytkownika z serwisu Nowe-Mp3.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie Nowe-Mp3.pl.
8.Użytkownik korzystając z serwisu Nowe-Mp3.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika).
9.Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie Nowe-Mp3.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
10.Każdy użytkownik serwisu Nowe-Mp3.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Nowe-Mp3.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
b. podszywanie się pod inne osoby,
c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”.
III.Przepisy końcowe:
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2016 r.
2.Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem http://nowe-mp3.pl/index.php?do=rules
3.Prawem właściwym jest prawo polskie.
11: Utwory na naszej stronie , (Youtube) są zamieszane w celu rozpowszechnienia autora lub producenta

Wyświetlenia Strony: 880
Загляните и скачайте бесплатные программы для пк у нас фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать шаблон для dle на лучшем портале

Nowe-Mp3.pl - to portal zajmujący się szerzeniem darmowej muzyki na cały świat. Specjalnie selekcjonowana najnowsza muzyka, starannie dobierana by zaspokoić najbardziej wymagających użytkowników.

Administracja serwisu Nowe-Mp3.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i pliki zamieszczane przez użytkowników na portalu. Osoby zamieszczające pliki lub treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilnę. Na stronie Nowe-Mp3.pl nie są przechowywane żadne pliki poza plikami graficznymi i tekstowymi strony. Jeżeli zauważyłeś plik który jest niezgodny z polskim lub zagranicznym prawem proszę zgłoś to Administracji portalu Nowe-Mp3.pl. W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach niniejszej witryny stosowane są pliki cookies, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.